RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE PRO CESTOVNÍ RUCH - UBYTOVÁNÍ A SPORT

V novém programovém období 2014 - 2020 mohou žádat o dotace na tyto záměry pouze zemědělští podnikatelé v rámci diverizifikace jejich výroby.

O programu

Dotační program je určen zejména na podporu výstavby a rekonstrukcí malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní využití. Dotace je možné poskytnout na výdaje investičního charakteru a to v následujících oblastech:

 • dotace na malokapacitní (max. 60 lůžek) ubytovací zařízení nebo stravovací zařízení stavební a doprovodné investice (výstavba, rekonstrukce nebo přestavba objektu); dotace může být poskytnuta např. na ubytovací jednotky, vnitřní komunikace, společenské prostory, stravovací služby, zázemí pro výrobu a skladování, zázemí pro zaměstnance - šatna, sociální zařízení, apod., garáže, základní wellness (vířivka, sauna, pára)
 • dotace na půjčovnu sportovních potřeb – stavební a doprovodné investice (výstavba, rekonstrukce nebo přestavba objektu)
 • dotace na sportovní zařízení – stavební a doprovodné investice (výstavba, rekonstrukce nebo přestavba objektu) - např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice ad.
 • dotace na nákup základního vybavení (nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče), nákup sportovního vybavení pro půjčovny sportovních potřeb a zařízení
 • dotace na úpravu areálu a příjezdové komunikace (úprava povrchů, parkovací místa, stání, oplocení apod.)
 • dotace na nákup doprovodné zeleně, dotace na pořízení základní výpočetní techniky
 • dotace na výstavbu požárních nádrží
 • dotace na nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem (max. do 10 % z celkových výdajů na nákup stavby a do 10 % na nákup pozemků)

Příklady projektů

Dotace na penzion (případně výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci penzionu), dotace na přestavbu objektu na penzion, výstavba rekreačního centra, dotace na turisticko-rekreační centrum, dotace na přestavbu starého mlýna na ubytovnu, dotace na ubytovnu pro agroturistiku, dotace na stavební úpravy areálu penzionu, dotace na rekonstrukci agroturistického centra, dotace na přestavbu selského stavení na ubytovnu, rozšíření ubytovacích kapacit, dotace na půjčovnu kol a dalšího sportovního vybavení, dotace na výstavbu jízdárny, dotace na stavební úpravy motorestu a další podobné projekty... Dotace jsou určeny pouze pro zemědělské podnikatele. Podpora jiných, než zemědělských subjektů, v těchto záměrech bohužel možná není.

Výše dotace

Výše dotace je až 60 % z celkových způsobilých výdajů. Výši dotace ovlivňuje například region místa realizace
a velikost podniku, který žádá o dotaci.

Pro koho je program určen

 • fyzické i právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v pl. zn.

Základní podmínky

 • maximální výdaje mohou být 10 mil. Kč na projekt
 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí
  s realizací projektu
 • dotace se neposkytuje na samostatné stravovací zařízení (musí být součástí zařízení ubytovacího)

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


« zpět na dotace pro cestovní ruch
« zpět na skupiny dotačních programů