RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE NA BIOPLYNOVÉ STANICE

Dotace na podporu výstaveb a modernizací bioplynových stanic

O programu

Dotační program je zaměřen především na podporu výstaveb a modernizací bioplynových stanic. Tematicky lze program rozdělit do následujících oblastí:

 • dotace v rámci bioplynové stanice: (např. dotace na skladovací kapacity, technologie homogenizace a hygienizace, fermentační technologie, plynové hospodářství, kogenerační jednotky, rozvody tepla, elektroinstalace, technologie odsíření apod.)
 • dotace na úpravu vlastního areálu bioplynové stanice (např. úpravy povrchů, odstavná a parkovací stání, skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně atd.)
 • dotace na technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových vozidel (např. technologie odsíření, technologie pro snížení obsahu CO2 aj.)
 • dotace na veřejnou plnící stanici
 • dotace na montáž a zkoušky (před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

Příklady projektů

Dotace na rozšíření bioplynové stanice, dotace na nové technologie pro bioplynovou stanici, dotace na výstavbu nové bioplynové stanice atd.

Výše dotace

Výše dotace je 30 - 60 % z celkových výdajů (výše dotace závisí např. na druhu investičních výdajů, regionu a velikosti podniku)

Pro koho je program určen

 • fyzická nebo právnická osoba, která podniká min. 2 roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
  č. 252/1997 Sb., o zemědělství a není mikropodnikem, NEBO:
 • fyzická nebo právnická osoba i bez podnikatelské historie, která podniká nebo bude podnikat v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství a je mikropodnikem

Základní podmínky

 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí
  s realizací projektu
 • způsobilým výdajem nesmí být nákup použitých zařízení a silničních vozidel
 • maximální výše investice je 75 mil. Kč na projekt
 • převažující činnost žadatele musí spadat do zemědělské výroby

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


« zpět na dotace na biomasu
« zpět na skupiny dotačních programů