RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

Dotace na biomasu: provozovna

Dotace na techniku, stroje, modernizace a vybavení provozoven zpracovávajících dřevní a (nebo) zůstatkovou dřevní biomasu

O programu

Z programu lze podpořit projekty zaměřené na provozovny, které zpracovávají zejména lesní produkty (dřevo, zůstatková biomasa aj.). Hlavní oblasti využití programu představují dotace na výstavbu nebo modernizaci provozovny (včetně nákupu pozemků a nemovitostí) a dotace na pořízení nové techniky, technologií a vybavení provozovny.

Příklady projektů

Dotace na vybudování nové haly, dotace na výstavbu skladu řeziva nebo na vybudování sušárny řeziva; dotace na pilu (např. rekonstrukce objektu pily nebo pořízení pilařské technologie); dotace na zpracovnu biomasy; dotace na modernizaci dopravního systému uvnitř podniku; dotace na nákup čelního nakladače; dotace na nákup vybavení včetně software a licencí; dotace na štípací stroje (štípačky na dřevo) a linky; dotace na pořízení technologií pro zpracování/využití biomasy pro energetické účely, dotace na nákup manipulátorů, vysokozdvižných vozíků a jiné techniky.

Výše dotace

Výše dotace je až 50 % z celkových výdajů.

Pro koho je program určen

 • zemědělský podnikatel (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství), NEBO:
 • fyzická/právnická osoba podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, pokud je držitelem některé
  z těchto živností:

  • poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  zpracování dřeva
  výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
  výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
  činnost odborného lesního hospodáře
  nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
  (Pozn.: jedná se o názvy živností podle nového nařízení vlády č. 278 z r. 2008)

Podmínky

 • žadatel musí splňovat definici mikropodniku (do 10 zaměstnanců a roční obrat nižší než 2 mil. EUR)
 • způsobilým výdajem nesmí být dělící pila na deskové řezivo (dýhy) a CNC stroje
  (vysvětlení: nepodporují se technologie na výrobu nábytku, ale podporují se technologie pro zpracování dřeva na různé polotovary, jako je např. výroba řeziva včetně zákl. opracování – tzn., že pásovou pilu s nastavitelnou tloušťkou pořezu pořídit lze)
 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí
  s realizací projektu
 • podpora je poskytována v režimu "de minimis"

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


« zpět na dotace na biomasu
« zpět na skupiny dotačních programů