RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE NA BIOMASU: KOTELNY A VÝTOPNY NA BIOMASU

Dotace na podporu výstaveb a modernizací kotelen a výtopen na biomasu

O programu

Dotace je zaměřena především na podporu výstaveb a modernizací kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny. V rámci tohoto programu je možné žádat o dotace v těchto oblastech:

 • dotace na výstavbu, rekonstrukci nebo přestavbu kotelny nebo výtopny na biomasu (včetně technického zázemí pro zaměstnance – rozvody, přípojky, sociální zázemí atd.)
 • dotace na pořízení nových technologií (dotace může být poskytnuta např. na technologie skladů paliva, dotace na kotel, dotace na dopravu paliva do kotle, odprášení kotle, kabeláže, rozvodny, elektroinstalace, vše včetně pořízení nezbytné výpočetní techniky)
 • dotace na úpravu areálu provozovny (např. zpevnění povrchů, odstavná a parkovací stání, osvětlení, oplocení, dotace na nákup a výsadbu doprovodné zeleně ad.)
 • dotace na montáž a zkoušky (před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

Příklady projektů

Dotace na zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, dotace na výstavbu nové kotelny na biomasu, dotace na rekonstrukci kotelny na biomasu, dotace na pořízení nových technologií v rámci kotelny (výtopny) na biomasu...

Výše dotace

Výše dotace je až 60 % z celkových výdajů (výše dotace závisí zejména na regionu a na velikosti podniku, který o dotaci žádá)

Pro koho je program určen

 • fyzická nebo právnická osoba, která podniká min. 2 roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
  č. 252/1997 Sb., o zemědělství a není mikropodnikem, NEBO:
 • fyzická nebo právnická osoba i bez podnikatelské historie, která podniká nebo bude podnikat v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství a je mikropodnikem, NEBO:

Podmínky

 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí
  s realizací projektu
 • způsobilým výdajem nesmí být nákup použitých zařízení a silničních vozidel
 • maximální výše investice je 50 mil. Kč
 • převažující činnost žadatele musí spadat do zemědělské výroby
 • spalovat je možné pouze čistou biomasu bez přídavku fosilních paliv či jiných materiálů

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


« zpět na dotace na biomasu
« zpět na skupiny dotačních programů