RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

Dotace na rychle rostoucí dřeviny

Dotace na založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

O programu

Dotační program je určený na podpoření zakládání porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě pro následné energetické využití. Dotace je určena pro zemědělské podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Hlavním cílem tohoto programu je zajištění stabilnější finanční situace zemědělských farem změnou struktury příjmů formou diverzifikace (rozvoje) hospodaření a tím zároveň zajištění vyšší konkurenceschopnosti zemědělského podniku.

Přínos zakládání porostů rychle rostoucích dřevin je mj. také ve zvýšení podílu zornění půdy, a to bez rizika zvýšení podílu neobhospodařované zemědělské půdy. Dále umožňuje snížení produkce skleníkových plynů zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na celkových zdrojích energie, které přispěje k řešení problémům s globálními změnami klimatu.

Pro koho je program určen

Příjemcem dotace může být zemědělský podnikatel (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) hospodařící na zemědělských pozemcích.

Výše dotace, podmínky

Detailní informace a podmínky pro poskytování dotace zatím nebyly zveřejněny.

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


« zpět na dotace na biomasu
« zpět na skupiny dotačních programů