RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE NA BIOMASU: TVAROVANÁ BIOPALIVA

Dotace na výstavby a modernizace objektů a zařízení na tvarovaná biopaliva

O programu

Dotační program je zaměřen především na podporu výstaveb a modernizací zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (tj. tvarovaná biopaliva – pelety, peletky, brikety). Z tohoto programu je možné čerpat dotace na biomasu (resp. biopaliva) v následujících oblastech:

 • dotace na zařízení na výrobu biopaliv (může se jednat o nové výstavby, rekonstrukce, modernizace i přestavby objektů, včetně technického zázemí pro zaměstnance – rozvody, přípojky, sociální zázemí atd.)
 • dotace na technologie (tzn. dotace může být poskytnuta např. na technologie skladů, příjmu, dopravy biomasy, technologie dezintegrace biomasy, sušení, lisování, elektroinstalace, vše včetně pořízení nezbytné výpočetní techniky)
 • dotace na úpravu areálu provozovny (např. zpevnění povrchů, oplocení, dotace na nákup a výsadbu doprovodné zeleně ad.)
 • dotace na montáž a zkoušky (před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

Příklady projektů

Dotace na peletovací a briketovací linku, dotace na rozšíření současných technologií na zpracování biomasy, dotace na výstavbu nové linky na výrobu biopaliv (např. peletek/briket), dotace na výstavbu skladu, dotace na doplnění technologie příjmu biomasy a podobné projekty...

Výše dotace

Výše dotace je až 60 % z celkových výdajů (výše dotace závisí zejména na regionu a na velikosti podniku, který o dotaci žádá)

Pro koho je program určen

 • fyzická nebo právnická osoba, která podniká min. 2 roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
  č. 252/1997 Sb., o zemědělství a není mikropodnikem, NEBO:
 • fyzická nebo právnická osoba i bez podnikatelské historie, která podniká nebo bude podnikat v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství a je mikropodnikem, NEBO:
 • fyzická nebo právnická osoba (i bez podnikatelské historie), která nepodniká v zemědělské výrobě, může využít ještě dalších dotačních programů - zeptejte se na bližší informace

Podmínky

 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí
  s realizací projektu
 • způsobilým výdajem nesmí být nákup použitých zařízení a silničních vozidel
 • maximální výše investice je 15 mil. Kč, v případě mikropodniků bez historie 10 mil. Kč
 • převažující činnost žadatele musí spadat do zemědělské výroby (tato podmínka neplatí u dalších dotačních programů – pro posouzení Vašeho záměru nás kontaktujte)

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


« zpět na dotace na biomasu
« zpět na skupiny dotačních programů