RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE PRO CESTOVNÍ RUCH: DOTACE NA STEZKY

Dotace na naučné stezky, pěší stezky, vinařské stezky, lyžařské trasy a hippostezky

O programu

Dotační program je určen na budování a obnovu pěších a lyžařských tras a stezek, hippostezek, vinařských nebo dalších tématických stezek. V případě vinařských stezek je cílem poskytovat dotace především na podporu tvorby sítě místních nebo regionálních tras seznamující návštěvníky s historií vinařství a současným stavem výsadeb révy vinné ve venkovských oblastech, zejména Jižní Moravy. Z programu je možné žádat o následující typy dotací:

 • dotace na vlastní tvorbu nebo obnovu stezek (směrové tabule, informační tabule, značení, odpočinková místa, budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a veškeré další stavební výdaje)
 • dotace na nákup a výsadbu doprovodné zeleně související s projektem
 • dotace na nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt
 • dotace na tištěné materiály propagující výstupy projektu

Příklady projektů

Dotace na tvorbu nové naučné stezky, dotace na rozšíření vinařské stezky, dotace na „ovocnou“ stezku a další, tematicky zaměřené stezky (nejlépe ve vztahu k příslušnému kraji a příslušné oblasti).

Výše dotace

Výše dotace je až 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Pro koho je program určen

 • nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace), NEBO:
 • zájmová sdružení právnických osob (podle občanského zákoníku), NEBO:
 • fyzické i právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, NEBO:
 • nezemědělské podnikatelské subjekty, avšak pouze, pokud podnikají v cestovním ruchu, a to v době kratší než dva roky k datu podání žádosti o dotaci
 • žadatelem nemůže být obec ani svazek obcí

Základní podmínky

 • trasa (stezka) musí vést svojí nadpoloviční většinou mimo lesní pozemky – pro dotace týkající se lesů navštivte náš specializovaný web www.dotaceprolesy.cz
 • projekt smí být realizován pouze na území obce do 2000 obyvatel
 • maximální výdaje mohou být 1,5 mil. Kč na projekt
 • dotace nemůže být poskytnuta na budování samotných cyklostezek bez tematického zaměření
 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu - pokud žadatel není vlastníkem nebo nájemcem všech dotčených nemovitostí, musí mít písemný souhlas k realizaci projektu od jejich vlastníků
 • zrealizovaná stezka (trasa) musí být veřejně přístupná a nezpoplatněná

Doplňující informace

V případě, že je žadatelem nezemědělský podnikatelský subjekt, pak se pro účely tohoto programu za podnikání v oblasti cestovního ruchu považují následující živnosti:
• hostinská činnost
• provozování cestovní agentury
• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
• provozování lyžařských vleků
• provozování střelnic
• provozování cestovní kanceláře
• ubytovací služby

Pro určení historie podnikání je rozhodující doba, po kterou má žadatel zapsanou některou z těchto živností
v živnostenském rejstříku.

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


« zpět na dotace pro cestovní ruch
« zpět na skupiny dotačních programů