RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE PRO OBCE: OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY

Dotace obcím na multifunkční domy, kulturní domy, školy, sportovní zařízení, pečovatelské služby...

O programu

Tento dotační program umožňuje získat dotace pro obce o velikosti do 500 obyvatel v oblastech základního občanského vybavení, služeb a zázemí. Tematicky lze členit jednotlivé oblasti podpory tohoto programu následujícím způsobem:

1) Dotace na základní občanské vybavení a služby

 • dotace na stavební obnovu k zajištění občanského vybavení a služeb v oblastech: školství, sociálních služeb (domovy pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče), základní obchodní infrastruktury, kultury, zdravotnictví, sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy a integrovaných informačních a školících center; V případě stavební obnovy se může jednat ovýstavby i rekonstrukce, statické zabezpečení (včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení)
 • dotace na stavební obnovu budov a ploch pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic
 • dotace na stavební obnovu nebo novou výstavbu sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) nezbytných pro realizaci projektu
 • dotace na nákup technologií, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem
  do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

2) Dotace na vytvoření zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

 • dotace na pořízení materiálně-technického zázemí a vybavení včetně nákupu hardware a software

Příklady projektů

Dotace na rekonstrukci multifunkčního domu, dotace na výstavbu nového kulturního domu, dotace na vybudování víceúčelového objektu, dotace na vybudování centra volného času, dotace na dostavbu mateřské školy, hřiště, dotace na stavební úpravy školy, vybudování sportovně rekreačního centra, dotace na přestavbu radnice, obecního úřadu, modernizace kulturního centra, dotace na vybudování víceúčelového objektu veřejných služeb a podobné...

Výše dotace

Výše dotace je 90 % z celkových způsobilých výdajů (u projektů zakládajících veřejnou podporu je max. 60 %)

Pro koho je program určen

 • obce do 500 obyvatel, svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a jejich organizace

Základní podmínky

 • maximální výše investice je 15 mil. Kč, v případě svazků obcí až 20 mil. Kč
 • způsobilým výdajem není nákup použitých zařízení a mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob
 • projekt smí být realizován pouze na území obce do 500 obyvatel, svazky obcí mohou zahrnovat i obce o vyšším počtu obyvatel, avšak projekt smí být realizován pouze v obcích do 500 obyvatel
 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy
  k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu

Doplňující informace

Pro obce a svazek obcí existuje možnost průběžného financování, pokud žadatel rozdělí realizaci projektu na dvě části. Toto rozdělení musí být reflektováno již při podání žádosti o dotaci, nikoliv dodatečně. V tomto případě lze poskytnout jednu průběžnou platbu do výše 50% způsobilých výdajů.

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


«zpět na dotace pro obce
«zpět na skupiny dotačních programů