RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE: MLADÍ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLCI

Dotace pro mladé začínající zemědělce (dotace na techniku, technologie, stavby, dotace
na nákup půdy aj.) 

O programu

Dotace jsou určeny pro mladé zemědělské podnikatele, především na technologie a stavby v rostlinné výrobě (pro ovoce, zeleninu, olejniny, obiloviny, houby, chmel, vinice) a v živočišné výrobě (pro chov skotu, ovcí, prasat, koní, koz, drůbeže a včel). V případě staveb je možné do dotace zahrnout výstavby i rekonstrukce (stavební úpravy - modernizace) těchto objektů. V rámci tohoto dotačního programu je možné požadovat také dotaci na mobilní techniku (např. traktor).

Příklady projektů

Dotace na nákup zemědělské techniky a strojů - např. dotace na kolový traktor, dotace na nákup technologií užívaných v zemědělství, dotace na nákup zemědělské půdy (včetně dotací na pořízení půdy pro účely pěstování energetických plodin), dotace na rekonstrukci hospodářského objektu, dotace na zahájení chovu ovcí, dotace na rekonstrukci stáje, dotace na revitalizaci ovocného sadu, dotace na výstavbu pěstírny hub, dotace na nákup závlahové techniky, dotace na ekologické chovy, ekologické zemědělství, dotace na založení vinařství a další...

Výše dotace

Výše dotace je cca 1 100 000 Kč, max. však 40 000 EUR (dle aktuálního kurzu), dotace je vyplácena ve dvou částkách:

 • první splátka max. 500 000 Kč po posouzení podnikatelského plánu a podpisu Dohody
 • druhá splátka cca 600 000 Kč, maximálně však dopočet do částky 40 000 € (dle kurzu)

Pro koho je program určen

 • zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který podniká a nebo bude podnikat v zemědělské výrobě (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství)
 • v případě, že se jedná o fyzickou osobu, musí splňovat následující podmínky:
  - věk 18 – 40 let
  - dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne,
  - zahajuje činnost poprvé
 • v případě, že se jedná o právnickou osobu, musí splňovat následující podmínky:
  - je řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici příjemce dotace fyzické osoby,
  - mladý začínající zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50% a to minimálně po dobu lhůty vázanosti na účel realizace podnikatelského plánu

Základní podmínky

 • žadatel:
  a) není a v minulosti nebyl evidován jako zemědělský podnikatel nebo samostatně hospodařící rolník, NEBO:
  b) je evidován jako zemědělský podnikatel a datum zaevidování není starší 15 měsíců od data registrace Žádosti o dotaci (dle Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele)
 • žadatel je povinen po dobu závaznosti podnikatelského plánu dosahovat ze 100% svého celkového příjmu minimálně 45% příjmů ze zemědělské prvovýroby
 • po dobu závaznosti podnikatelského plánu musí žadatel dosahovat základu daně minimálně 120 000 Kč

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.

Související články

Dotace pro mladé zemědělce 2012 »
Jak na zápis do evidence zemědělského podnikatele? »


« zpět na dotace pro zemědělce
« zpět na skupiny dotačních programů