RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE PRO OBCE: OBECNÍ INFRASTRUKTURA A VZHLED OBCÍ

Dotace obcím na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a jejich vzhledu

O programu

Tento dotační program umožňuje získat dotace pro obce o velikosti do 500 obyvatel v oblastech základní technické a dopravní infrastruktury a zlepšení jejich vzhledu. Dotační projekty jsou mj. posuzovány podle jejich komplexnosti. Obecně je možné říct, že čím více je projekt komplexnější, tedy čím více z níže uvedených oblastí podpor zahrnuje, tím vyšší má naději na úspěch. Tematicky lze členit jednotlivé oblasti podpory tohoto programu následujícím způsobem:

 • dotace na budování a obnovu místních komunikací III. a IV. třídy
 • dotace na budování a obnovu sítí technické infrastruktury
 • dotace na parkové úpravy a obecní zeleň
 • dotace na nákup techniky na údržbu obecní zeleně (max. do 20 % způsobilých výdajů)
 • dotace na obnovu veřejných prostranství obce
 • dotace na nákup pozemků v souvislosti s projektem (max. do 10 % způsobilých výdajů)

Příklady projektů

Dotace na revitalizaci obecní návsi, dotace na zkvalitnění místní komunikace, dotace na rekonstrukci a odvodnění komunikace, dotace na výstavbu chodníku, ozelenění obce, dotace na modernizaci osvětlení, bezdrátový rozhlas,  dotace na úpravu pomníku, dotace na výsadbu aleje, dotace na modernizaci autobusové zastávky a další...

Výše dotace

Výše dotace je 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Pro koho je program určen

 • obce do 500 obyvatel, svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a jejich organizace

Podmínky

 • maximální výše investice je 5 mil. Kč, v případě svazků obcí až 20 mil. Kč
 • způsobilým výdajem není nákup použitých zařízení a mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob
 • projekt smí být realizován pouze na území obce do 500 obyvatel, svazky obcí mohou zahrnovat i obce o vyšším počtu obyvatel, avšak projekt smí být realizován pouze v obcích do 500 obyvatel
 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu

Doplňující informace

Pro obce a svazek obcí existuje možnost průběžného financování, pokud žadatel rozdělí realizaci projektu na dvě části. Toto rozdělení musí být reflektováno již při podání žádosti o dotaci, nikoliv dodatečně. V tomto případě lze poskytnout jednu průběžnou platbu do výše 50% způsobilých výdajů.

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


«zpět na dotace pro obce
«zpět na skupiny dotačních programů