RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MIKROPODNIKU

Dotace pro začínající podnikatele a pro malé (již existující) podniky

O programu

Dotace je určena na podporu podnikatelů nejmenší velikosti – mikropodniky, a to v obcích do 2000 obyvatel. Program je určen především pro podporu zakládání a rozvoje podnikatelské činnosti v oblastech drobné výroby, řemesel a služeb pro hospodářství a v oblasti maloobchodu (např. truhlářství, tesařství, kovovýroba, zámečnictví, klempířství, výroba keramiky, autodílny a pneuservisy, opravárenské dílny, potravinářství, praní a čištění, kadeřnictví, pohřebnictví, osobní služby ad.). Podnikatelé tak mohou čerpat dotace především v následujících oblastech:

 • dotace na provozovnu - může se jednat o výstavbu nové provozovny, rekonstrukci současné provozovny nebo
  i přestavbu objektu na provozovnu včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (způsobilé výdaje jsou např. stavební materiál, stavební a bourací práce, rozvody a přípojky, technické zařízení staveb)
 • dotace na nové stroje, zařízení, techniku a technologie
 • dotace na úpravu areálu provozovny (např. zpevnění povrchů, odstavná a parkovací stání, osvětlení, oplocení, dotace na nákup a výsadbu doprovodné zeleně v souvislosti s projektem ad.)
 • dotace na nákup základního vybavení provozovny (základní nábytek)
 • dotace na montáž a zkoušky (před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

Příklady projektů

Dotace na výstavbu montážní haly, dotace na rekonstrukci truhlárny, dotace na modernizaci opravárenské dílny, dotace na rozšíření technologií, dotace na nákup vybavení dílny, dotace na pořízení vysokozdvižného vozíku, dotace na modernizaci skladu, dotace na zabezpečení provozovny, rekonstrukce objektu pekárny, dotace na nákup stavební techniky, dotace na autodílnu a vybavení lakovny, modernizaci pneuservisu, dotace na zahájení výroby peletek, dotace na rekonstrukci haly a nové vybavení kanceláře, dotace na novou techniku v rámci podniku, dotace na rekonstrukci střechy provozovny, rozšíření objektu provozovny, dotace na obráběcí stroj a pořízení dalších technologií dílny, pořízení automatu na dřevo a další podobné projekty.

Výše dotace

Výše dotace je 40 až 60 % z celkových výdajů na projekt.

Pro koho je program určen

 • fyzická nebo právnická osoba (i bez podnikatelské historie), která splňuje podmínky mikropodniku
  (tzn. zaměstnává max. do 10 zaměstnanců a jejich roční obrat je do 2 mil. EUR).
 • žadatel nesmí být současně zemědělským podnikatelem (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství)

Základní podmínky

 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí
  s realizací projektu
 • projekt musí být realizován na území obce do 2000 obyvatel
 • způsobilým výdajem nesmí být nákup použitých zařízení a silničních vozidel
 • maximální výše investice je 10 mil. Kč na projekt

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


« zpět na dotace pro podnikatele
« zpět na skupiny dotačních programů