RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE: ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

Dotace na technologie a stavby v oblasti rostlinné a živočišné výroby (sila, haly, stavby, drůbežárny, ...)

O programu

Dotační program je určen pro zemědělské podnikatele podle zákona č.252/1997 Sb., zákon o zemědělství.  O dotace mohou z tohoto programu žádat také mladí začínající zemědělci. Dotace jsou určeny především na technologie a stavby v rostlinné výrobě (sila, haly, sklady, skleníky, fóliovníky - vše pro ovoce, zeleninu, olejniny, obiloviny, chmel, vinice) a v živočišné výrobě (pro chov skotu, ovcí, prasat, koní, koz, drůbeže a včel). V případě staveb je možné do dotace zahrnout výstavby i rekonstrukce (stavební úpravy - modernizace) těchto objektů.

Příklady projektů

ROSTLINNÁ VÝROBA: Dotace na výstavbu/rekonstrukci skladu, haly, posklizňové linky, dotace na stavbu skleníku, dotace na rekonstrukci vinice, dotace na obnovu chmelových konstrukcí, dotace na sila, dotace na balící linky, dotace na skladovací technologie, dotace na modernizaci technologií na zpracování (např. ovoce/obilovin/zeleniny aj.)., dotace na čističky zrnin, dotace na technologie na sušení (např. obilovin/olejnin aj.), dotace na školkařské provozovny, dotace na nové technologie pro pěstování rostlin a další...

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA: Dotace na stáje, seníky, ovčíny, kravíny (výstavby, rekonstrukce), dotace na jímky, dotace na sklad krmiva, hnojiště, seníky, dotace na rekonstrukce hospodářské budovy, dotace na výstavbu senážní jámy, dotace na vybudování zimoviště skotu,  dotace na revitalizaci farmy, dotace na nákup technologie odchovu, modernizace drůbežárny, dotace na senážní žlab, dotace na pořízení technologie ustájení, dotace na nákup včelích úlů apod.

Výše dotace

Výše dotace je 40 až 60 % z celkových výdajů.

Pro koho je program určen

 • zemědělský podnikatel, fyzická/právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě (podle zákona č. 252/1997 Sb.,
  o zemědělství),
  a to včetně mladých začínajích zemědělců, NEBO:
 • podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

Základní podmínky

 • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí
  s realizací projektu
 • předmět projektu musí spadat do oblasti zemědělské prvovýroby (např. uzeniny již patří mezi produkty zemědělsko-potravinářského odvětví, projekt týkající se uzenin – např. skladu na uzeniny by tedy musel být podán v rámci dotačního programu „zemědělsko-potravinářské odvětví“)
 • žadatel musí dosahovat min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby (nevztahuje se na mladé začínající zemědělce)
 • žadatel musí podnikat min. 2 roky v zemědělství (nevztahuje se na mladé začínající zemědělce), stanoví se podle Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • maximální výše investice je 30 mil. Kč na jeden projekt
 • dotace nejsou určeny na mobilní stroje a techniku

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


« zpět na dotace pro zemědělce
« zpět na skupiny dotačních programů