NOVÉ LOGO

Máme nové logo a vizuální styl:

PŘIPRAVUJEME NOVÝ WEB a IS

Připravujeme pro Vás nový web a nový informační systém. Předpokládané spuštění duben 2016.

 

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

na pozici: projektový manažer

Bližší informace zde.

 

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Zemědělská opatření:

I. Mladí začínající zemědělci

II. Investice na rozvoj
do nezemědělských činností

III. Podpora agroturistiky

IV. Výroba tvarovaných biopaliv

 

Lesnická opatření:

I. Zavádění preventivních opatření

II. Neproduktivní invvestice

III. Dotace na oplocenky

IV. Obnova lesa po kalamitách

V. Odstraňování škod po povodních

VI. Přeměna porostů náhradních dřevin

VII. Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

 

KONTAKT

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

Úplné kontakty: zde