RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

DOTACE NA OBNOVU KRAJINNÝCH STRUKTUR

Dotace pro životní prostředí na podporu krajinné zeleně - remízky, aleje, stromořadí, větrolamy, solitérní stromy, ÚSES, ...

O programu

Tento dotační program umožňuje získat dotace na zakládání a obnovu krajinných prvků - výsadbu a obnovu remízů, alejí, solitérních stromů, dotace na obnovu historických krajinných struktur (včetně polních cest a ošetření stromů ve významných alejích, péče o památné stromy) ad. Z programu je možné podpořit přípravu a realizaci prvků územních systémů ekologické stability, lesopěstební opatření biologického charakteru, opatření ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, biocentrech apod.

Pro koho je program určen

O dotaci mohou požádat zejména obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby.

Další informace

Přesné podmínky, výši dotace a další doplňující informace Vám sdělíme po posouzení Vašeho záměru.

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


«zpět na dotace pro životní prostředí
«zpět na skupiny dotačních programů