AKTUÁLNĚ

1) Máme nové logo:

2) Nový web www.alnio.cz

3) Připravujeme zcela novou podobu tohoto webu

 

KONTAKT

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

Úplné kontakty: zde

DOTACE NA REGENERACI URBANIZOVANÉ KRAJINY

Dotace na výsadby a revitalizace obecní a městské zeleně - dotace na parky, lesoparky, stromořadí, hřbitovní zeleň, ...

O programu

Cílem programu je rozvoj sídel prostřednictvím zachování a zvyšování počtu a rozlohy segmentů přírodního charakteru v zastavěných územích,  zakládání zelených prstenců kolem sídel, výsadba vegetace  na místě odstraněných starých zátěží.  Z programu je možné dále podpořit vznik a obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí - např. individuální zakládání nebo obnova parků a další trvalé nelesní zeleně uvnitř sídel, rekonstrukce hřbitovů, městských či obecních lesoparků, školních zahrad, funkčních ploch sídelní zeleně zlepšující kvalitu života člověka v urbanizované krajině.

Pro koho je program určen

O dotaci mohou požádat zejména obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby.

Další informace

Přesné podmínky, výši dotace a další doplňující informace Vám sdělíme po posouzení Vašeho záměru.

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


«zpět na dotace pro životní prostředí
«zpět na skupiny dotačních programů