RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

NAŠE DOTAČNÍ SLUŽBY A DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Co Vám nabídneme?

Naše společnost poskytuje komplexní grantové a dotační poradenství. Specializujeme se především na fondy EU, ale svým klientům pomáháme také s využíváním národních podpůrných nástrojů. Cíleně se zaměřujeme zejména na oblast dotací pro venkov a životní prostředí. Poradenské služby naší společnosti využívají města, obce, malé i velké podniky, živnostníci, nepodnikatelské instituace a další subjekty včetně fyzických osob. Služby realizujeme v celé ČR. Prohlédněte si nabídku připravených dotačních programů.

Zajistíme pro Vás:

 • výběr vhodného dotačního titulu
 • optimalizaci Vašeho záměru
 • kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh
 • výběrová řízení
 • kompletní dotační management
 • stálou péči po celou dobu realizace projektu
 • případové studie, studie proveditelnosti, marketingové studie
 • odbornou pomoc při řešení Vašeho záměru
 • zprostředkovatelskou a poradenskou činnost, konzultace
  s našimi partnery v odborných oblastech

Kolik Vás budou naše služby stát?

Úvodní konzultace a analýzu Vašich dotačních možností poskytujeme zdarma. V případě, že se rozhodnete pro naše služby v oblasti zprostředkování dotací, sestavujeme cenu obvykle z menší, tzv. základní ceny, která je splatná teprve po úspěšném podání Vaší žádosti o dotaci, a dále z doplatku ceny, který účtujeme pouze pokud bude Vaše žádost schválena. Výše doplatku ceny se odvíjí od náročnosti projektu a objemu dotace. Ve většině případů je možné cenu za naše služby zahrnout do dotace taktéž. Tento systém šetří Váš čas, starosti i peníze a nás motivuje k tomu, abychom Vašim projektům věnovali důslednou péči a maximalizovali Vaši šanci na úspěch.

Jaká je naše strategie?

Jsme přesvědčeni, že vhodně využitá dotace může být klíčovým impulsem pro Vás a současně i přínosem pro rozvoj našeho státu. Svých zákazníků si Vážíme a naší snahou je vycházet jim maximálně vstříc. Snažíme se vkládat naši energii, znalosti a zkušenosti do Vašeho rozvoje a růstu.