RYCHLÝ KONTAKT
 

Tel.: +420 513 034 340
(po-pá 8:30 - 15:00)

E-mail: info@alnio.cz

Kontaktní formulář: zde

 

Web provozuje naše společnost

ALNIO Group s.r.o.

https://www.alnio.cz/

 

Zemědělsko-potravinářské odvětví

Dotace určené pro zpracovatelské provozy týkající se výroby potravin nebo krmiv

O programu

Tento dotační program je určen na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví. Dotace jsou určené pro výrobce potravin pro lidskou spotřebu a nebo výrobce krmiv pro hospodářská zvířata. Program umožňuje čerpat především dotace na technologie a stavební investice, které povedou k zlepšování zpracovatelského provozu, dále dotace na nákup techniky a zařízení souvisejících s finální úpravou produktů (např. balení), dotace na investice související s monitorováním kvality, vývojem, marketingem ad. V rámci tohoto dotačního programu je možné žádat také o dotace na spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.

Příklady projektů

Např. dotace na nákup přepravních plastových obalů, dotace na modernizaci mrazírny, výstavbu sýrárny, rekonstrukci mlékárny, modernizace vinařského vybavení, dotace na nákup nerezových tanků, dotace na pořízení nové technologie zpracování masa, dotace na pořízení automatické balící linky, dotace na nákup nové techniky, dotace na výstavbu sušárny, dotace na novou technologii zpracování hroznů, modernizace linky na třídění ovoce, dotace na výdaje na realizaci elektronických obchodů a další...

Výše dotace

Maximální výše dotace je 50 % z celkových uznatelných výdajů.

Pro koho je program určen

  • příjemce dotace může (ale nemusí být!) zemědělský podnikatel
  • příjemce dotace musí být výrobce potravin pro lidskou spotřebu nebo výrobce krmiv

Základní podmínky

  • žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí
    s realizací projektu
  • žadatel musí splňovat definici mikro, malého nebo středního podniku
  • maximální výše investice je 30 mil. Kč na jeden projekt
  • investice se musí týkat zpracování a odbytu výrobků/produktů uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy o založení ES, kromě produktů rybolovu, kapitoly 13. a 14.

Máte o program zájem?

V případě Vašeho zájmu o tento dotační program můžete využít náš kontaktní formulář.


« zpět na dotace pro zemědělce
« zpět na skupiny dotačních programů